چگونه در یک در ثبت نام شویم(وقتی ک حساب کاربری ندازیم)

چگونه هنگامی که وارد حساب کاربری هستیم درسی خریداری کنیم؟

 

ابتدا وارد سایت شوید و در (لیست درس ها) یا (درس های موجود)درس مورد نظر خود را پیدا کنید

روی نام درس کلیک کنید

به دلیل نداشتن حساب کاربری شما نیاز دارید که یک حساب کاربری بسازید

فایل را پرکنید(توجه داشته باشد ایمیلی که وارد میکنید دست رسی داشته باشید زیرا لینک تایید حساب کاربری به آن فرستاده خواهد شد)پسورد خود را فراموش نکنید

پس از تایید لینک داخل ایمیل وارد این صفحه خواهید شد بر روی ادامه کلیک کنید 

شما وارد صفهی خرید درس شده اید